Wednesday, May 14, 2014

list of selected Interactors -2014.


Rotary Club Students Class IX Name of the students Class
1.INDERJEET                      9 C
 2.YASHIKA KOTHAIRA  9 A
 3.GAYATRI SINGH          9 K
 4.VARUN AGGARWAL    9 E
 5.AAKRITI KHULLAR     9 E
 6.SHREYA AGGARW     9 D
 7.KHUSHI NARULA      9 D
 8.ANVITI SINGH           9 D
 9.NITU PATEL               9 C
 10.ARYA GUPTA           9 C
 11.PRACHI                    9 B
 12.JAYA JAIN                9 B
 13.SHOBHIT SINHA     9 A
 14.ISHITA BANATI       9 A
 15.AASTHA KAUSHIK 9 A
  Class X Name of the students Class
1.VIDUSHI SINGLA              10 B
 2.SHUBHAM SHARMA       10 A
 3.SHRUTI GOYAL              10 G
4.SHIVANI SHARMA          10 B
5.SAMARTH GUPTA           10 E
 6.RITIKA GOYAL              10 B
 7.NIKITA PURI                   10 B
8.DEVAAGYA CHAWLA    10 E
 9.DEV GUPTA                      10 F
 10.AGRIMA JUNEJA            10 I
  Class XI Name of the students Class
1.YATMANYU RAWAT            11 J
 2.YASH AHUJA                        11 E
 3.VANSHIKA CHAWLA         11 J
 4.VAISHALI NANDA              11 G
5.VAISHALI GUPTA                 11 J
 6.TUSHAR KUMAR                 11 J
7.TANYA BHATNAGAR           11 I
 8.SURBHI SONI                         11 J
 9.SOUMYA MITTAL                 11 E
10.SHUBHAM PODDAR            11 J
 11.SHUBHAM GUPTA              11 C
 12.SHIVANSH BAJAJ                11 G
13.SARTHAK SINGHAL             11 E
 14.SAKSHI SINGHAL                11 E
 15.SAKSHI MEHRA                   11 E
 16.SACNHIT GANDHI                11 J
 17.RUDRAKSHI GUPTA            11 J \
18.RHYTHM JAIN                        11 J
19.PRIYANK SHARMA                 11 J
20.PRIYANK SHARMA               11 A
21.PRATYUSHA ARORA              11 J
 22.PALLAVI MARWAH               11 C
 23.NISHTHA DHINGRA              11 J
24.MUSKAN TULI                        11 J
 25.KHUSHBOO DAGA                  11 F
 26.HITIKA VAID                             11 K
 27.HIMANSHU SHARMA             11 B
 28.HIMANSHU JAIN                     11 J
29.GAISHIKA CHIMAN                  11 E
30.DIKSHA SINGHA                       11 G
31.CAROL                                        11 J
 32.ANUSHKA THAKUR                  11 B
33.ANIKET LAMBA                         11 J
34.HARSH                                        11A
 35.DIKSHA SHARMA                     11 J
36.EMMANUEL                              11 J